Těší nás, že vám můžeme plnit sny

Ing. Daniel Kadaník, MBA

Ing. Daniel Kadaník, MBA

Produktový a provozní ředitel
Ing. Jiří Musil, CFA

Ing. Jiří Musil, CFA

Obchodní ředitel
Ing. Jan Bílek
Praha, severní a západní Čechy

Ing. Jan Bílek

Investiční konzultant
Ing. Petr Holakovský
Praha

Ing. Petr Holakovský

Investiční konzultant
Marcela Brablecová
východní a severní Čechy

Marcela Brablecová

Investiční konzultant
Lukáš Zbojek
jižní a severní Morava

Lukáš Zbojek

Investiční konzultant

Ing. Milan Boháč

Produktový analytik

PhDr. Jozef Kovalovský, CSc.

Ekonom

Informace o společnosti

Společnost RUBIKONFIN a.s., IČ 03411770, se sídlem Národní 58/32, 110 00, Praha 1 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26489. Společnost je v souladu se zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) držitelem povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Společnost RUBIKONFIN a.s. poskytuje svým klientům investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) a písm. e) ZPKT. Tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím členů představenstva, zaměstnanců a vázaných zástupců. Komunikačním jazykem je čeština.