Aberdeen Global Asian Local Curr Short Dur Bond USD

LU0094548533

Vyberte měnu:

Grafy a výkonnosti se přepočítají do vybrané měny.

Měna fondu:
USD
Třída aktiv:
dluhopisové
Region:
Asie
Durace:
Krátká
Kreditní riziko:
Převážně spekulativní
Měnové riziko:
Značné
Správce:
Poslední kurz:
7.0670 (27.7.2022)
Vznik fondu:
21.8.2012
Manažerský poplatek:
1.00 %
Likvidita:
do 10 dnů
Dokumentace:
Další třídy fondu